سبد خرید 0
Whatsapp
Whatsapp 09981481401

باشگاه مشتریان

مشتریان عزیز می توانند باثبت نام در باشگاه مشتریان از تخفیف های ویژه فروشگاه به همین منظور 3 رتبه عضویت (رتبه برنزی، رتبه نقره ای و رتبه طلایی) تعریف شده است که همه عزیزان می توانند بر اساس حجم سفارش هایشان از اولین سفارش آن را احراز کنند.

رتبه برنز: اگر مجموع سفارشات شما از ابتدای عضویتتان به 1 میلیون تومان برسد، همواره 5% از حجم سفارشهایتان به کیف پول شما واریز می گردد و می توانید آن را برداشت کنید و یا در خریدهای بعدی استفاده کنید.

رتبه نقره: اگر مجموع سفارشات شما به عدد 5 میلیون تومان برسد، همواره 10% از حجم سفارشهایتان به کیف پول شما واریز می گردد.

رتبه طلا: اگر مجموع سفارشات شما به عدد 10 میلیون تومان برسد، همواره 15% از حجم سفارشهایتان به کیف پول شما واریز می گردد.

اعضای باشگاه مشتریان با ثبت نام در سایت مبلغ 50.000 ریال اعتبار در کیف پولتان شارژ می شود.